Archiv pro štítek: BARFIE

O projektu BARFIE

Books And Reading for Intercultural Education (BARFIE – http://www.biblio.at/projekte/barfie/). Tato síť projektů, institucí a specialistů se zabývá propagací mezi-kulturního vzdělávání, posilováním tolerance a zvyšováním vzájemného porozumění mezi evropskými dětmi prostřednictvím dětských knih a jiných médií. BARFIE podporuje hlavně tyto činnosti: zdokonalení kontaktů, výměna poznatků a spolupráce mezi účastníky, vzájemné obohacení a inspirace do další práce, lepší pochopení problémů handicapovaných dětí a jejich snazší integrace do společnosti, dokonalejší chápání kulturních odlišností a podobností spojené se zkvalitněním evropského rozměru vzdělávání.

Citováno podle: Bořivoj Brdička : Role internetu ve vzdělávání
http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/role/ka84.htm

Na Internetu najdete databanku spisovatelů pro děti a jejich knih, které se těmito problémy zabývají, např. M.Elšíková: Bubu, I.Březinová: Začarovaná třída apod. Do projektu je zatím zapojeno 11 zemí.

BARFIE_1

 

BARFIE_2

Začarani razred (slovinsky)

Překlad knihy Začarovaná třída do slovinštiny. Příběh tří malých Romů, třeťáků z kouzelnické rodiny, kteří příchodem do nové školy rozvíří kolotoč bláznivých situací. Dokážou totiž čarovat.

Zacarovana_trida_slovinsky

 

Zacarovana_trida_slovinsky_sovaZacarovana_trida_slovinsky_citanky
Zacarovana_trida_slovinsky_kloboukZacarovana_trida_slovinsky_Vlastik

Zacarovana_trida_slovinsky_trojcata

 

 

 

 

 

 

Začarovaná trieda (slovensky)

Překlad knihy Začarovaná třída do slovenštiny. Příběh tří Romů, třeťáků z kouzelnické rodiny, kteří příchodem do nové školy rozvíří kolotoč bláznivých situací. Dokážou totiž čarovat.

Zacarovana_trida_slovensky_obalka

 

Zacarovana_trida_slovensky_zadaZacarovana_trida_slovensky_citanky_nadpis

Trieda_sovaZacarovana_trida_slovensky_tajna_rec_nadpis

Zacarovana_trida_slovensky_chameleon-2

st 20-21

 

La classe ensorcelée (francouzsky)

Překlad knihy Začarovaná třída do francouzštiny. Příběh tří Romů, třeťáků z kouzelnické rodiny, kteří příchodem do nové školy rozvíří kolotoč bláznivých situací. Dokážou totiž čarovat.

obalZacarovanaTridaV3

 

Fr. Začarovaná třída - záda Zač. tř. - FR - králík

 

Zač. tř. FR - trojčata„La Classe ensorcelée est une histoire gaie qui se déroule dans une classe de l’école élementaire où au cours de l’année scolaire arrivent trois frères d’une famille de magiciens. Et en plus,ils sont gitans et donc leur entourage les regarde parfois de travers et avec beaucoup de préjugés et méfiance. Or, ces trois garçons sont absolument exceptionnels – non seulement ils ne correspondent pas à des idées reçues, mais ils savent faire des tours de magie.Il leur suffit de claquer des doigts et ils peuvent réaliser ce qu’ils veulent. Pas étonnant que dès leur arrivée, les cours changent et l’enseignement n’est plus comme avant.

Zač.tř. FR- čítanky

 

Ivona BREZINOVA a fait ses études à la faculté pédagogique où elle a étudié la langue tchèque et l’histoire.Après avoir travaillé pendant quelques années en tant qu’assistante à l’école supérieure, elle a commencé à se consacrer à l’écriture devenant depuis 1996 écrivain de profession.Elle est mariée et mère de deux filles. Elle a déjà publié plus de 40 livres pour la jeunesse, dont certains ont reçu un prix littéraire.Ainsi „La Classe ensorcelée“ a reçu le Ruban d’or et le livre a été inscrit sur la liste d’honneur d’IBBY dans la ville du Cap.

 

Zač. tř. FR - zvěřLe livre „La Classe ensorcelée“ dont les héros sont trois triplés d’une famille de magiciens est gai, amusant et débordant de fantaisie. Son intrigue s’adapte parfaitement aux enfants de 10-12 ans.Au fil des pages, l’auteur,d’une façon naturelle,prouve que chacun a ses qualités et ses dispositions pour quelque chose. Les trois héros étant d’origine gitane, l’auteur traite ,avec beacoup de tact et humour,le problème des minorités qui par leur mode de vie différent suscitent souvent des préjugés et des réticences. Mais dans cette histoire pleine de magie tout se finit bien et les trois frères sont intégrés dans la classe qui à la fin de l’année scolaire regrette leur départ vers de nouvelles aventures.En République tchèque le livre a reçu le Ruban d’or et il a été inscrit sur la liste d’honneur d’IBBY.

 

 

Začarovaná třída (1. vydání)

Do 3. ročníku ZŠ přijdou tři noví žáci – trojčata Čáryfuk, Máryfuk a Podkočárník. Jsou z romské kouzelnické rodiny. A sami také dokážou kouzlit. To se pak ve třídě dějí divy!

obalZacarovanaTridaV1

 

ANOTACE:

Zacarovana_trida_citankyDo 3. C přišli noví žáci, a dokonce hned tři najednou. Jsou si navzájem k nerozeznání podobní a ještě ke všemu umí kouzlit. Aby ne, když jejich rodiče jsou opravdoví kouzelníci. A tak stačí, když Lájoš, Maroš nebo Pišta zlehýnka lusknou prsty a ve 3. C se najednou začnou dít divy. Nebo myslíte, že je normální, aby se čítanky povalovaly po stropě, nebo aby se ze třídy najednou stal plavecký bazén?

 

 

 

UKÁZKA:

Zacarovana_trida_Beskyde1. Čáry, máry, podkočáry

Což o to, třída to byla pěkná. Celá bíle vymalovaná, s velikánskou černou tabulí a barevnými obrázky na stěnách. Na podlaze postávalo hodně stolků a dvojnásobný počet židlí, ale co to bylo platné, když ta třída byla úplně, ale úplně liduprázdná.
„Tak, děti, vedu vám nového spolužáka,“ oznamovala paní učitelka Voříšková, sotva vstoupila do dveří, „doufám, že, že… Ale kde všichni jsou?“ zablekotala zoufale a nechápavě se rozhlédla prázdnou místností.
„Tady!“ pípla jedna školní aktovka.
„Tady jsem,“ ozval se květináč s kvetoucím kaktusem.
„Tady, paní učitelko, tady,“ zašustilo to z nástěnky s násobilkou.
Paní učitelka zavrtěla hlavou a ztěžka se posadila na židli.
„Au,“ vyjekla židle a nohy se jí pod tou tíhou podlomily.
Paní učitelka radši honem vstala a omluvně vyhrkla: „Promiň, židle, já vím, že jsem těžká a měla bych držet dietu.“
„Ale já nejsem židle, já jsem Anička Veselá,“ ozvalo se vesele. A jak taky jinak, když to opravdu byla Anička a ta je Veselá pořád. I když dostane pětku z diktátu.
Paní učitelka jen zalapala po dechu a myslela si, no tohle, kdyby mě tak viděl pan ředitel, jak tu posedávám po dětech. A rodiče té Aničky ještě řeknou, že jsem si na chudáka holku zasedla. A co ten nový žák? Co ten si pomyslí?
Jenže po novém žáku, který měl stát vedle paní učitelky, nebylo ve třídě ani památky. A pak bouchly dveře hrom bum dum a třída byla najednou úplně, ale úplně plná dětí.
„Co to bylo?“ ptala se paní učitelka.
„Co to bylo?“ ptaly se i děti.
Vtom bouchly dveře podruhé a u tabule stál najednou kluk. Vlasy měl černé jako tu tabuli a kulil oči jako by někoho hledal.
Hrom bum dum, znovu práskly dveře a paní učitelka si pomyslela, to je ale dneska průvan, a honem šla oknům přiskřípnout křídla, aby se už neotvírala. Jenže když se otočila, nestál u dveří nový žák, stáli tam rovnou dva a než bys řekl šmidli fidli, stáli tam dokonce tři. Jeden byl jako druhý a ten třetí se lišil jen tím, že měl svoje černé vlasy úplně, ale úplně kudrnaté.
„Dobrý den,“ pozdravila paní učitelka vychovaně, jak se na učitelku sluší, a promnula si oči, aby zahnala to protivné trojité vidění.
Jenže trojité vidění nezmizelo, ani když si nasadila lepší brýle. Tři kluci postávali u dveří, jako by se nemohli rozhodnout, jestli už jich je dost. Však také paní učitelka čekala další zlověstné bouchnutí.
Další bouchnutí už se nekonalo. Naopak. Do třídy tiše, ale úplně potichoulinku, vešel pan ředitel a dveře jen poslušně šeptly v pantech. Aby ne, z pana ředitele má ve škole strach každý.
„Sedněte si, děti,“ řekl pan ředitel spokojeně, když ho třída pozdravila sborovým povstáním. „Jdu se podívat na našeho nového žáka.“
„Oni jsou tři, pane řediteli,“ šeptala paní učitelka snaživě. „Tři, podívejte.“
„Hm, ano,“ zamumlal pan ředitel a roztržitě si promnul vousatou bradu. „Ale hlášený byl jen jeden, paní kolegyně. Že mají přijít tři, to bych si docela jistě pamatoval.“
„Tak jak se chlapci jmenujete?“ zeptala se paní učitelka a podívala se na nové žáky zkušeným učitelským okem.
Zdáli se jí nějak potměšilí. Všichni byli snědí a černýma očima s hustými dlouhými řasami se zvědavě rozhlíželi po třídě. Vlasy měli černé opravdu jako tabuli. A to byla nějaká čerň, protože tabule v 3. C byla nedávno krásně nově natřená.
Jen jestli nemají taky černé svědomí, napadlo paní učitelku, když si vzpomněla na Aničku Veselou proměněnou do židle a na ostatní podivné věci ve třídě.
Chlapci mlčeli. Očividně se jim do nějakého představování nechtělo. Byli sice tři, ale těch druhých, co na ně tak valili oči, těch je třicet. A každý třeťák dávno ví, že to je desetkrát víc.
„Snad se nebudete stydět, chlapci,“ zahartusil pan ředitel, ale zatím jen naoko.
Kdyby to bylo doopravdy, bylo by to na obě oči. To už 3. C ví. Šmidli fidli, to už 3. C opravdu zná, 3. C má své zkušenosti. A zkušenosti, jak tvrdí paní učitelka Voříšková, jsou k nezaplacení.
Tři noví žáci asi také měli své zkušenosti. Mrkli na sebe a pak ten první předstoupil o krůček dopředu a řekl tak, aby to všichni slyšeli:
„Já jsem Čáryfuk.“
„Který Čáryfuk?“ chtěla vědět paní učitelka. „Petr Čáryfuk nebo Pavel Čáryfuk, nebo snad Michal? Musíš nám říct celé své jméno, chlapče. Podívej, já jsem Eva Voříšková a ty jsi?“
„Já jsem Čáryfuk Lájoš Demeter,“ upřesnil kluk.
„Čáryfuk Lájoš Demeter?“ podivil se pan ředitel a nejistě pohlédl na paní učitelku. „Co je to za divné jméno? A jak se jmenuješ ty?“ obrátil se na druhého chlapce.
„Já jsem Máryfuk,“ řekl se druhý. „Máryfuk Maroš Demeter.“
Třída udiveně mlčela.
„Zvláštní,“ prohlásil pan ředitel a s obavami se zadíval na toho třetího.
„A jak říkají tobě?“
„To bude Bublifuk, uvidíš,“ zašeptal v lavici Marek Alešovi.
Jenže třetí kluk se trochu nejistě rozhlédl po třídě a zahuhlal:
„Já jsem Pišta Demeter. Ale jinak mi říkají Podkočárník.“
„Vidíš, žádnej Bublifuk,“ dloubl Aleš do Jakuba.
Malá Ema, která sedí hned v první lavici, už to nevydržela a vyprskla. Všichni se začali smát a troje černé oči u tabule se zamračily.
„A rodiče o tom vědí, že máte tak divná jména?“ zeptala se paní učitelka úplně popleteně, protože všichni rodiče přece vědí, jak se jmenují jejich děti.
„Ano, ano,“ snažil se pan ředitel zachránit situaci. „Jakpak se, chlapci, jmenují vaši rodiče?“
„Josef Čajrumbum Demeter a Margita Cukrkáva Demeterová,“ prohlásili tři noví žáci jako jedním hlasem.
Pan ředitel si otřel zpocené čelo kapesníkem a raději prohlásil, že má ještě nějaké povinnosti v 5. B.

Zacarovana_trida_tabuleZacarovana_trida_kraliciVklobouku

RECENZE:

Průnikem pohádkových prvků do realistického příběhu řešila tematiku jinakosti Ivona Březinová v próze Začarovaná třída (2002). Výchozím bodem prózy je příchod nových žáků do školní třídy – tedy pozice, v níž je každý nově příchozí podroben kritickému zkoumání. Hrdinové Začarované třídy však mají vstup do 3.C zkomplikován svou odlišností.Trojice romských bratrů je nápadná vzhledem, jmény, profesí rodičů i životním stylem. Musí tedy čelit dvojnásobnému tlaku většinové společnosti, která je zvědavě a nedůvěřivě sleduje optikou vlastních zkreslených a diskriminačních představ.
Autorka pracuje s nadsázkou, jež jí umožňuje zkratkovitě postihnout generalizované předsudky většiny a v transformované podobě je vtělit do charakteristiky hrdinů. Březinová se uchýlila ke kolektivnímu typu postav. Její sourozenecké trio představuje jistou typizaci (stejná vnější i vnitřní charakteristika, stejné vztahové pole k ostatním postavám, charakterizační typizace počítá i s obvyklými stereotypy – viz například scéna, v níž učitelka není schopna své nové žáky rozlišit a zapamatovat si jejich jména). Čáryfuk Lájoš, Máryfuk Maroš, Pišta Podkočárník a jejich rodiče Josef Čajrumbum a Margita Cukrkáva Demeterovi se neustále stěhují z místa na místo, neboť rodiče se živí kouzelnickými exhibicemi. Romští chlapci se setkávají s narážkami na nedodržování hygienických návyků a nevraživost vůči nim vyvrcholí podezíráním sourozenců z krádeže.
Romští hrdinové sice nevynikají ve školních předmětech, zároveň však v situacích, do nichž se dostávají, prokazují duchapřítomnost a čestnost. Autorka je obdařila i kouzelnickými schopnostmi. Těmi malí Romové pouhým lusknutím prstů přetvářejí prostor školní třídy v místo, kde se obnažuje zbytečná pedanterie dospělých a kde je odhalena i ztrestána každá nepravost. Romové se dokáží sami očistit z falešných obvinění a postupně si v nové třídě vybudují své místo. Přijetí dětským kolektivem a třídní učitelkou, která pochopí, že její romští žáci „jsou stejní jako ostatní, hodní i zlobiví, chytří i hloupí, šikovní i nešikovní“, završuje jejich integraci. Předčasný optimismus ovšem není na místě. Chlapci se opět stěhují, možná je čeká nový boj za získání respektu. Zůstává však za nimi „začarovaná“ třída, jež přehodnotila své původně negativní postoje.
Březinová oslovuje adresáty mladšího školního věku a lze tedy souhlasit s názorem, že „funkce fantastična činí multikulturní problém srozumitelným, vychází vstříc mentalitě dětského čtenáře“ a také pomáhá zastřít formativní motivaci knihy (viz Kubeczková, 2005). Na druhou stranu však ruší realistickou iluzi příběhu a prohlubuje „jinakost“ v charakteristice hrdinů. To, že se próza Ivony Březinové dočkala zapsání na čestnou listinu IBBY, není ani tak dokladem její umělecké přesvědčivosti jako spíše vysoké společenské aktuálnosti zvoleného tématu.

Milena Šubrtová: Romové v próze s dětským hrdinou. In: Ladění 1/2006, Masarykova univerzita Brno, s. 11.

Zacarovana_trida_sova

Začarovaná třída (2. vydání)

Do 3. ročníku ZŠ přijdou tři noví žáci – trojčata Čáryfuk, Máryfuk a Podkočárník. Jsou z romské kouzelnické rodiny. A sami také dokážou kouzlit. To se pak ve třídě dějí divy!

obalZacarovanaTridaV2

 

Obrázek ze zadního přebalu 2. vydání:

Začarovaná třída -foto

Začarovaná třída (3. vydání)

Do 3. ročníku ZŠ přijdou tři noví žáci – trojčata Čáryfuk, Máryfuk a Podkočárník. Jsou z romské kouzelnické rodiny. A sami také dokážou kouzlit. To se pak ve třídě dějí divy!

obalZacarovanaTridaV2

 

MÉ VYJÁDŘENÍ K NAŘČENÍ UKÁZKY V ČÍTANCE Z RASISMU:

Tak nevím…

V úterý 8.11. 2011 jsem prožila podivný den. Ráno jsem si na iDNESu přečetla, že pan ministr školství nařídil stáhnout ze škol čítanky, protože je v nich závadný text. Po několika větách jsem zjistila, že se jedná o kapitolu Mýdlová Madla z mé Začarované třídy. Text je prý rasistický. Už zase. Před třemi lety někdo přišel s podobným nápadem, ale pak to dotyčnému zřejmě bylo vysvětleno.
Sama za sebe necítím potřebu se obhajovat a celá věc by mi připadala dokonce komická. Jenže co všichni ti lidé, kteří Začarovanou třídu chválili, oceňovali a vyzdvihovali? Co všichni čtenáři, kterým se líbila? Co redaktoři, vydavatelé, překladatelé, erudovaní recenzenti a porotci literárních soutěží? Nemůžu mlčet a nechat dělat ze všech těchto lidí pomýlence. Myslím, že k uvedení na pravou míru postačí jen stručná fakta, protože do sebe zapadají. Dávají tušit, že lidí, kteří v Začarované třídě nespatřují závadný text, asi bude víc než těch, kteří ho odsuzují.

1) Knihu jsem paradoxně psala se sympatiemi k romským dětem. Pocházím z Ústí nad Labem a od dětství jsem měla možnost zblízka sledovat různé romské rodiny, jejichž způsob života se někdy navzájem tak lišil, jako by tito lidé pocházeli z různých koutů galaxie. Proto odjakživa odmítám házet lidi do jednoho pytle jen podle barvy pleti, původu či sociálního nebo kulturního kontextu.

2) Začarovaná třída vyšla česky už třikrát a momentálně je zcela rozebraná. Navíc vyšla ve Francii (La classe ensorcelée, Paris 2006), v Srbsku (Začarana učionica, Beograd 2010) a v jednání jsou další překlady.

3) Za knihu Začarovaná třída jsem v roce 2002 získala Zlatou stuhu, asi nejprestižnější ocenění knih pro děti a mládež u nás.

4) Začarovaná třída byla v kategorii Literatura pro děti a mládež nominovaná na Magnesii Literu (2002).

5) V roce 2004 byla kniha zapsaná na Čestnou listinu mezinárodní organizace IBBY (International Board of Book for Young People), kam jsou každé dva roky zapisována nejlepší díla spisovatelů šedesáti členských zemí.

6) Začarovaná třída byla zařazena do mezinárodní kolekce knih podporující rasovou snášenlivost, projektu BARFIE, který zastřešovala rakouská sekce IBBY. Ukázky byly přeloženy do tří světových jazyků a rozeslány do všech členských zemí IBBY.

7) Začlenění ukázky z knihy do čítanky je pro mě prestižní záležitost a jsem ráda, že mé texty jsou i v mnoha dalších čítankách. Do výběru ukázek jsem nikdy nijak nezasahovala, ale naprosto důvěřuji špičkovým metodikům a redaktorům, kteří mají své pedagogické záměry pečlivě promyšlené. Jako vystudovaná učitelka vím, že sestavovatelé čítanky vždy postupují tak, aby ukázky navozovaly problém, s kterým se pak může dál didakticky pracovat. Že by to na ministerstvu školství nevěděli?

Tak nevím… nejlepší by pochopitelně bylo si celou Začarovanou třídu přečíst, než někdo zase vynese podivný soud. Ale v to se příliš neodvažuji doufat. Tahle situace už tu byla a je tu zas. Právě proto předkládám aspoň holá, měřitelná a ověřitelná fakta vycházející z názorů odborné veřejnosti u nás i v zahraničí. Bylo by hezké, kdyby se s nimi takto stručně seznámili všichni zmocněnci a zmocnitelé. Na čtení knih jim asi bohužel nezbývá čas. Škoda. Ale podléhat náladám, které momentálně rozvířily vztahy v severočeském výběžku, a zneužívat k tomu čítanku bez ohledu na pochopení podstaty a poslání sdělení, je poněkud ubohé.
Tak nevím… Mým životním krédem je, aby každý pracoval, jak nejlépe umí, a v oboru, který nejlépe ovládá. A je úplně jedno, jaké jsme národnosti. Protože, jak říká paní učitelka v Začarované třídě, každý jsme v něčem nejlepší. Přijít k hotovému (a schválenému) projektu čítanky, která funguje už několik let, a kopnout si do něj, je znevážením práce mnoha odborníků.
Na začátku jsem si říkala, že je pro mě vlastně úsměvné dozvědět se, že moje kniha je považovaná za rasistickou. Co může být absurdnějšího? Ale už se mi ani smát nechce.
Tak nevím… Závadného tu něco opravdu bude. Přemýšlím, co mohu čekat, až zanedlouho vyjde moje kniha Blbnutí s Oscarem. Je totiž o vztazích gayů.

Ivona Březinová, 10.11.2011

DOVĚTEK:
Byla jsem pozvána na Úřad vlády, kde mi příslušná pracovnice vyslovila omluvu.
„Problematická“ ukázka však bohužel byla v dalším vydání čítanky nahrazena ukázkou z jiné knihy jiné autorky.
Nicméně ukázky ze Začarované třídy nadále figurují v několika dalších čítankách.
Vše o knize Začarovaná třída a jejích vydáních najdete v sekci BARFIE.

 

ČLÁNEK K AFÉŘE S UKÁZKOU V ČÍTANCE:

Zacarovana trida_MFDnes

Začarana učionica (srbsky)

Překlad knihy Začarovaná třída do srbštiny. Příběh tří malých Romů, třeťáků z kouzelnické rodiny, kteří příchodem do nové školy rozvíří kolotoč bláznivých situací. Dokážou totiž čarovat.