O projektu BARFIE

Books And Reading for Intercultural Education (BARFIE – http://www.biblio.at/projekte/barfie/). Tato síť projektů, institucí a specialistů se zabývá propagací mezi-kulturního vzdělávání, posilováním tolerance a zvyšováním vzájemného porozumění mezi evropskými dětmi prostřednictvím dětských knih a jiných médií. BARFIE podporuje hlavně tyto činnosti: zdokonalení kontaktů, výměna poznatků a spolupráce mezi účastníky, vzájemné obohacení a inspirace do další práce, lepší pochopení problémů handicapovaných dětí a jejich snazší integrace do společnosti, dokonalejší chápání kulturních odlišností a podobností spojené se zkvalitněním evropského rozměru vzdělávání.

Citováno podle: Bořivoj Brdička : Role internetu ve vzdělávání
http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/role/ka84.htm

Na Internetu najdete databanku spisovatelů pro děti a jejich knih, které se těmito problémy zabývají, např. M.Elšíková: Bubu, I.Březinová: Začarovaná třída apod. Do projektu je zatím zapojeno 11 zemí.

BARFIE_1

 

BARFIE_2