Metaliteratura

Publikace, které informují o díle Ivony Březinové zahrnují slovníky, skripta, knihy o literatuře pro děti a mládež a nejrůznější tematické příručky.

Zvlášť jsou evidovány diplomové a další studentské práce.

Recenze ke knihám jsou vkládány do složek jednotlivých knih.

Rozhovory s autorkou jsou k nahlédnutí v sekci Články a rozhovory.