Projekty

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

Pilotní kniha zařazená do projektu: Okno do komína„Už jsem čtenář — Knížka pro prvňáčka“ je jedním z resortních projektů, jimiž Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) — divize Národní pedagogická knihovna Komenského (NPKK) usiluje o podporu čtenářské
gramotnosti. Cílem projektu je podpora a rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvoření základu pro pravidelný návyk k četbě.

Žáky prvních ročníků do projektu přihlašovaly učitelky základních škol nebo knihovnice dětských oddělení veřejných knihoven, které v průběhu školního roku 2008/09 připravovaly pro děti různé akce podporující
čtenářství a zájem dětí o knihy obecně: společná čtení, besedy s autory dětské literatury, návštěvy v knihovně, dramatizace knížek apod.

Žáci, kteří úspěšně zvládli čtení, získají jako odměnu původní českou novinku, která byla vytvořena pro tento projekt a není dostupná v běžném knižním prodeji. Letos byla oslovena česká spisovatelka knih pro děti
Ivona Březinová a ilustrátorka Vlasta Baránková. Na základě jejich spolupráce vznikla knížka „Okno do komína“, která splňuje všechna kritéria prvního čtení.

Do projektu se zapojilo celkem 234 základních škol z celé republiky, z toho 22 přímo a 212 prostřednictvím dětských oddělení veřejných knihoven, celkem se účastnilo 9 545 prvňáčků. Kniha „Okno do komína“ byla vydána v počtu 8 500 výtisků, které budou rozděleny školám a knihovnám pro žáky, kteří se úspěšně účastnili akcí v rámci projektu.

Kniha „Okno do komína“ bude žákům z několika zúčastěných škol předána na slavnostním zakončení 1. ročníku projektu „Už jsem čtenář — Knížka pro prvňáčka“, které se bude konat ve Velkém zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dne 2. června 2009 ve 13:30 hod. Součástí akce bude také křest nové knihy Ivony Březinové „Okno do komína“ s ilustracemi Vlasty Baránkové. Školy a knihovny, které se do projektu zapojily, budou knížky prvňáčkům předávat rovněž na slavnostních akcích, z nichž se některých zúčastní i organizátorky projektu z NPKK — divize Ústavu pro informace ve vzdělávání.