Diplomové práce

Diplomové práce o I. B.
Kaňová, Lenka. Tvorba Ivony Březinové pro děti a mládež. 
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, 2001.
84 s. Vedoucí práce: Mgr. Milena Rosová.
Práce je uložena na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.Voráčková (Cardová), Lenka
Rok obhajoby: 2003

 

 

Vyletělová, Zuzana. Literární tvorba Ivony Březinové v kontextu současné české prózy pro děti a mládež.
České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Katedra bohemistiky, 2006.
100 stran + přílohy. Vedoucí diplomové práce Doc. PaedDr. Jaroslav Toman, CSc.
Práce je uložena v Pedagogické knihovně JČU, v Husově ulici v Českých Budějovicích.Šimková, Hana. Dívčí postavy v prózách Ivony Březinové.
Ústí n.L.: Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem. Katedra bohemistiky, 2006.
88 s. Vedoucí diplomové práce PaedDr. Václav Miller.
Práce je uložena v knihovně Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem.

 

Černá, Gabriela. Cesta knížky k dítěti.
Liberec: Technická univerzita v Liberci. Fakulta pedagogická.
Katedra českého jazyka a literatury, 2006. 74 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Kateřina Váňová.

 

Obrová, Tereza. Dílo Ivony Březinové se zaměřením na trilogii Holky na vodítku. 
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra českého jazyka a literatury, 2007.
86 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Jaroslav Vala. Ph.D.

 

Kusá, Jana. Romové v příběhové próze s dětským hrdinou. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Pedagogická fakulta. Katedra českého jazyka a literatury, 2008. 89 s.
Vedoucí diplomové práce Mgr. Jana Sladová, Ph.D.

 

Botková, Lucie. Próza s dívčí hrdinkou v díle Ivony Březinové.
Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc. Katedra českého jazyka a literatury, 2008. 75 s.
Vedoucí diplomové práce Doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc.

 

Míčková, Zdeňka. Dívčí hrdinka v díle spisovatelky Ivony Březinové. 
Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc. Pedagogická fakulta. Katedra českého jazyka a literatury, 2008. 33s.
Vedoucí diplomové práce Doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc.
Práce je uložena na Katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty UP v Olomouci.

 

Černá, Tamara. Ivona Březinová- autorka literatury pro děti a mládež.
Brno: Masarykova univerzita. Fakulta pedagogická. Katedra české literatury, 2009. 104 stran, 5 stran příloh.
Vedoucí diplomové práce PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.

 

Fikejsová, Eva. Lexikální a gramatické prostředky v promluvách postav v prozaickém díle dětské literatury s tematikou handicapu. Brno: Masarykova univerzita Brno. Pedagogická fakulta, 2009.
68 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Ivana Kolářová, CSc.
Práce je uložena na PedF MU v Brně -http://is.muni.cz/th/105343/pedf_m/

 

Slívová, Eliška. Literární projekt 4xB Ivony Březinové. Brno: Masarykova univerzita Brno.
Pedagogická fakulta, 2009. 25 s.
Vedoucí diplomové práce Doc. PhDr. Vlastimil Válek, CSc.
Práce je uložena v archivu závěrečných prací MU.

 

Gřesová, Veronika. Netradiční dívčí romány Ivony Březinové.
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Pedagogická fakulta.
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, 2010. 48 s.
Vedoucí diplomové práce Mgr. Markéta Straková.

 

Petřeková, Lenka. Díla Ivony Březinové ve výuce na 1. stupni ZŠ
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Pedagogická fakulta.
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, 2018. 74 s.
Vedoucí práce: Mgr. Marcela Hrdličková, Ph. D.
Václavková, Martina. Využití knih Ivony Březinové ve výuce 3. a 4. ročníku ZŠ.
České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta.
Centrum DVPP, 2018. 72 s.
Vedoucí práce: PdDr. M. Schacherl, Ph.D.
Krýžová, Petra. Dramatizace literárního díla Ivony Březinové Teta to plete s ohledem na specifika dětí předškolního věku.
VOŠ Pedagogická a sociální, obor předškolní a mimoškolní pedagogika, Evropská 33, Praha 6.
Obhajoba 2019. Počet stran textu 6O, počet stran příloh 73.
Vedoucí absolventské práce: Mgr Ivana Pernicová.
Seminární a ročníkové práce o I. B.
Náměstková, Markéta. Ivona Březinová / Lenka Lanczová2002.Keklaková, Markéta. Trosečníci aneb Dobrodružství řehtajícího koně. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003.Zavřelová, Monika. Putování za  básníkem. (Seminární práce z předmětu Literatura pro mládež, interpretace textu Básník v báglu od Ivony Březinové). Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. Pedagogická fakulta, 2007.

Hejnová, Tereza. Spisovatelka Ivona Březinová a její knihy Holky na vodítku.
Celoroční projekt na Obchodní akademii, Vinohradská, Praha 2
Vedoucí práce: Mgr. Vladimír Císař
Datum obhajoby: 9.6. 2016