Odborná publikační činnost

Odborná publikační činnost
1. Poznámky k začleňování prvků vědecké fantastiky do poezie jako projevu sbližování umění a vědy.
In: Sborník Pedagogické fakulty v Ústí n.L. Řada bohemistická. Praha, SPN, 1990. S. 113 – 125.
2. Vzrušení nad botanickým klíčem aneb Popis pracovního postupu. (Programovatelné dobrodružné knihy pro děti.) In: Zpravodaj katedry bohemistiky. Pedagogická fakulta UJEP Ústí n.L., ročník 2, 1992, číslo 4. S. 8 – 12.
3. Počítačové hry jako nový fenomén v literatuře pro děti a mládež. In: Český jazyk a literatura. Praha,
ročník 44, 1994, číslo 7 – 8. S. 169 – 171.
4. Problematika cestování ve vědeckofantastické literatuře. In: Cesty a cestování v jazyce a literatuře. Sborník příspěvků z konference konané 6. – 8. 9. 1994. Acta Universitatis Purkynianae. Ústí n.L., 1995. S. 158 – 162.
5. Jak nás vidí světová literatura. In: Zlatý máj. Praha, ročník 39, 1995, číslo 4. S. 38 – 42.
6. Některé motivy sportu ve vědecko-fantastické literatuře. In: Zlatý máj.
Praha, ročník 39, 1995, číslo 2. S.4 – 6.
7. Akrobat výřečnosti. (E. Bass). In: Zlatý máj. Praha, ročník 40, 1996, číslo 3. S. 124 – 125.
8. Drsné skvosty z Klondiku. (J. London). In: Zlatý máj. Praha, ročník 40, 1996, číslo 3. S. 126 – 127.

9. Jak spolupracovat s rozhlasem.
In: Rádce pro začínající spisovatele, novináře a překladatele 2008. Mezera,
Praha 2007, s.163 – 165.

10. Jak napsat horor.
In: Šotkoviny, 2010.
Lokální kopie textu »

11. S Kafkou v posteli aneb Spisovatel je věčný student. In: Nikdy není pozdě začít. Sborník dalšího vzdělávání. Masarykova veřejná knihovna Vsetín 2013, s.98-99.