Archiv pro štítek: encyklopedie zvířat

Zvířata zblízka

Obrazová encyklopedie zvířat zahrnuje 19 živočišných druhů (od žáby až po velrybu), které se objevily v televizním seriálu dokumentárních filmů Já a moje rodina. + Interaktivní úkoly.

  • Rok vydání: 2009
  • Napsáno: 2007
  • Stran: 88
  • Žánr: naučná literatura
  • Ilustrátor: Přemysl Vranovský, Drobné ilustrace: Zuzana Vondráčková, grafická úprava: Soňa Šedivá.
  • Nakladatel: Knižní klub
  • Náklad: neudán
  • ISBN: 978-80-242-2384-1
  • Poznámka: vyšlo též ve slovenštině: Zvieratá zblízka
  • Související knihy cyklu Já a moje rodina: Lední medvídek, Lvíče, Malý šimpanz, Slůně.

obalZvirataZblizka

OBSAH

Kniha obsahuje informace o zvířatech známých mimo jiné z televizního serálu České televize Já a moje rodina. Každému zvířeti jsou věnovány dvě dvoustrany plné zajímavých informací, srovnávacích pohledů, mapiček, realistických kreseb i fotografií, ale i grafických her, otázek a úkolů, jejichž řešení najdete v závěru knihy. Všech devatenáct zvířat tak poznáte opravdu zblízka.

Delfín
Hroch
HusaZvirataZblizkaObsah
Klokan
Kůň
Lední medvěd
Lev
Orangutan
Panda
Slon
Sova
Šimpanz
Tučňák
Tygr
Velryba
Vydra
Zebra
Žába
Žirafa

ZvirataZblizkaZadaZvirataZblizkaSlon

 

ZvirataZblizkaZi1ZvirataZblizkaZi2

 

RECENZE:
Zvířata pod drobnohledem prozaičky

In: Ladění 1-2/ 2010, Časopis pro teorii a kritiku dětské literatury, s.22 – 23

Encyklopedická publikace ZVÍŘATA ZBLÍZKA (Euromedia Group , k.s. – Knižní klub, Praha 2009) spisovatelky Ivony Březinové a ilustrátora Přemysla Vranovského se příznačně otevírá kapitolou zobrazující lva, krále savany. Postupně v dalších kapitolách s obraznými názvy defiluje celkem devatenáct zvířat. Ilustrace Přemysla Vranovského jsou realisticky věrné a vhodně korespondují i s využitým fotografickým materiálem, o jehož původu se tiráž nezmiňuje.
Březinová respektuje obvyklou výstavbu encyklopedického článku, takže každé zvíře je uvedeno včetně anglického, německého a latinského názvu, stručně charakterizováno a teprve poté přiblíženo i prostřednictvím zajímavých detailů. Autorka v sobě nezapře zkušenou beletristku, která je navyklá komunikovat s dětskými čtenáři. Do naučných textů vkládá apostrofy, řečnické otázky a další prvky, sloužící ke kontaktování dětského adresáta. Závěr každé kapitoly tvoří hádanka či kvízový úkol, motivovaný daným zvířetem. Březinová v něm netestuje čerstvě nabyté znalosti čtenářů, ale rozšiřuje zachycenou tematiku o další aspekt (kupříkladu u žáby klade otázky směřující k pohádkám a příběhům s žabími hrdiny). Mnohé z úkolů však sledují obecně pouze aktivizační a komunikační cíl ve značně rozvolněné vazbě k tématu (například recept na Medvědí mls či v souvislosti s lichokopytníky úkol vyjmenovat postupně sudá a lichá čísla). Publikace tak dětského čtenáře nepochybně podněcuje, je ovšem otázkou, zda by zmiňovaným pasážím neprospělo spíše sevřenější soustředění na zvolenou zvířecí tematiku.
Koncepce encyklopedie byla patrně ovlivněna provázaností s projektem knížek a webových stránek Já a moje rodina. Na tuto skutečnost však odkazuje pouze zadní strana obálky. Kniha zůstává rozkročena mezi tradičním tvarem dětské naučné literatury (každému zvířeti je věnováno samostatné pojednání, v závěru nalezneme rejstřík, ilustrace zvířat jsou doplněny mapkami, detaily zvířecích koster či otisků stop) a jeho téměř beletrizující aktualizací (členění textu vtipnými mezititulky, metaforická pojmenování zvířat, kontaktování adresáta). Titul Zvířata zblízka odráží snahu nahlédnout i na nepříliš známé podrobnosti ze života zvířat a toto předsevzetí knížka bezesporu splňuje. Jediným nedostatkem je, že nebyl pečlivěji vymezen podle jasně zvoleného kritéria výběr zahrnutých zvířat. Cesta knížkou od Krále savany přes Hbitou kvákalku, Oranžového lesního muže až k Běžci s hřívou tak částečně ztrácí svůj cíl, neboť shromážděnou sumu fakt a zajímavostí nezastřešuje žádným jasně definovaným rámcem. Pro děti od osmi let, jimž je knížka určena, přitom nepředstavuje problém vyhledat nějakou kuriozitu na internetu, zatímco jim citelně schází širší kontext, do něhož by mohly střípky získaných informací skládat. Škoda, že jinak čtivá knížka Ivony Březinové jim v tom příliš nepomůže. (mš)

HRA:

V sekci Hry najdete 2 x PEXESO s obrázky z knihy Zvířata zblízka.