Kozí hádanky a doplňovačky

Sešit A4 plný úkolů, hádanek, doplňovaček, vyškrtávaček, porovnávacích obrázků a jedné pohádky, z které vypadla slabika. Vychází z filmů Kozí příběh a Kozí příběh se sýrem.

 

KozíPříběh_Hádanky

 

ANOTACE:

Sešit 19 zábavných úkolů inspirovaných filmem Kozí příběh se sýrem.

OBSAH:

Spojovačka (Spoj čísla podle pořadí.)
Slepičí počty (Kolik najdeš na obrázku slepic?)
Vůně sýrů (Která motanice vede od sýrů ke královu nosu?)
Puzzle (Hledej kousky vypadlé z obrázků.)
Koruna (Která je ta pravá?)
Vyškrtávačka (Zbylá písmena tvoří tajenku.)
Najdi předměty (6 předmětů schovaných v obrázku.)
Stínohra (Spoj postavu s jejím stínem.)
Co se spolu rýmuje? (Hledej dvojice slov.)
Hospoda (Kolik je na obrázku korbelů?)
Pavučina (Na obvodu vyluštěného rébusu najdeš tajenku.)
Královský erb (Který je ten správný?)
Stopy (Komu patří jaká stopa?)
Hledej rozdíly (Porovnání dvou obrázků.)
Bludiště (Jak se Honzík a Zuzanka dostanou k Čertovu mlýnu?)
Co se mohlo stát? (Kdo je schovaný v pytlích?)
Vybarvovačka (Vybarvuj plochy podle čísel.)
Odraz v zrcadle (Na kterém je věrná podoba Kozy?)
Pohádka (Která slabika z textu vypadla?)

UKÁZKA:

Kozi_hadanky_stopyKozi_hadanky_zrcadlo

 

ÚRYVEK POHÁDKY:

Slepice vyzobala z příběhu jednu slabiku… Kterou?Kozi_hadanky_slepice

Byla jednou jedna _za a ta se moc ráda _ukala na _uzelnická představení, která se _nala na po_sené louce za ře_u. Vždy, když měl _uzelník přijet, _upila _šík slad_stí, s_ro vždy to byly _láče nebo _blihy. Zabalila je do _rnoutu, aby neo_raly, na krk si pověsila _rále a šla.
Tak tomu bylo i tentokrát. Jenže se zdálo, že louku nikdo nepo_sil.
„Jak je to možné?“ ptala se _za po _lena v trávě. „To tady nikdo nemá _su, paní soused_?“
„Ni_mu se nechce,“ hrábla _pytem _byla, div jí pod_ova nespadla. „Bez _sy je to moc těžký ú_l. A taky, po _m to chtít?“
„Ale my tu louku musíme po_sit,“ namítla_za. „Na to je zá_n. Ve vysoké trávě se ne_uzlí.“