Vyprávění o symbolech České republiky

Krátké příběhy, v nichž jsou dětem představeny základní symboly České republiky (státní znak, vlajka, hymna, národní strom lípa, korunovační klenoty). Průvodcem knihy je kouzelník Žito.

  • Rok vydání: 2021
  • Napsáno: 2021
  • Stran: 46
  • Žánr: populárně naučné knihy
  • Ilustrace: Sevdalina Kovářová Kostadinova
  • Vydal spolek Zaedno
  • Náklad:
  • ISBN: 9-788090-775350
  • Poznámka: Kniha vznikla jako výukový materiál na podporu integrace dětí s odlišným mateřským jazykem a na jejich seznámení s českými reáliemi.

ANOTACE:

UKÁZKY: