Děti čtou nevidomým dětem

Projekt Krajské vědecké knihovny v Liberci

O projektu

Projekt se věnuje vydávání zvukových knih na CD nosičích, určených pro slabozraké, nevidomé a jinak tělesně handicapované děti, především paraplegiky. Tedy pro ty děti, pro které je čtení nedostupné. Prostřednictvím zvukových knih je seznamujeme se současnou dětskou literaturou v podání jejich vrstevníků. Zvukové knihy totiž nahrávají děti ze základních a středních škol.

 

Vedlejším, ale nijak zanedbatelným efektem projektu je i podpora čtenářství u dětí základních škol a výchova k solidaritě s handicapovanými lidmi. Věříme, že neméně podstatné je zjištění dětí, že něco tak samozřejmého, jako je čtení, které je mnohdy ani nebaví, je pro jinou skupinu dětí zcela nedostupnou záležitostí.

Podmínky realizace projektu:

Děti nejprve přečtou námi vybranou knihu a pedagog následně vybere žáky, kteří dovedou hlasitě číst i s pochopením textu. Tito žáci pak své schopnosti předvedou na konkurzu, kde jejich projev posoudí režisér nahrávky. Ten rozhodne o konečném výběru čtenářů, kteří se v nahrávacím studiu zúčastní nahrávání.

Nahrávání probíhá pod vedením profesionálního režiséra v nahrávacím studiu knihovny. Hotová zvuková kniha je vždy slavnostně pokřtěna v obřadní síni liberecké radnice za účasti všech, kteří se na jejím vzniku podíleli i dětí, kterým je audiokniha určena, tedy nevidomých dětí.

Zvukové knihy:

Zvukové knihy nahrané na CD nosičích jsou bezplatně poskytnuty všem speciálním školám pro nevidomé a zrakově postižené děti po celé České republice, Knihovně a tiskárně K. J. Macana a všem zvukovým knihovnám v ČR, Sdružení organizace nevidomých a slabozrakých v Liberci,  dalším ústavům a organizacím pro slabozraké a nevidomé spoluobčany a organizacím, které se věnují handicapovaným dětem a o nahrávku projeví zájem – např. nemocničním oddělením, občanským sdružením, ústavům či jiným speciálním školám.

(publikováno z: http://www.kvkli.cz/deti-ctou-nevidomym-detem.html)
V rámci projektu vznikla řada audioknih, tj. knih namluvených na CD.

SEZNAM realizovaných audionahrávek:

   Ludvík Středa: O kočce Julii. 2003.
   Iva Procházková: Pět minut před večeří. 2004.
   Jiří Žáček: Nesedejte na ježka. 2005.
   Ivona Březinová: Praprázdniny. 2006.
   Iva Procházková: Únos domů. 2007.
   Alena Ježková: Staré pověsti české a moravské. 2008.
   Martina Drijverová: Sísa Kyselá. 2009.
   Alena Ježková: Příběhy českých knížat a králů. 2009.
   Jiří Kahoun: Školník Kulda je jednička. 2010.
   Roald Dahl: Matylda. 2011.
   Iva Procházková: Soví zpěv. 2012.
   Alena Ježková: Dračí polévka. 2013.
   Ivona Březinová: Začarovaná třída. 2014
   Iva Procházková: Uzly a pomeranče. 2015
   Daniela Fischerová: Pohoršovna. 2016
   Martin Vopěnka: Spící město. 2017
   Ivona Březinová: Útěk Kryšpína N. 2018
   Petra Braunová: Dům doktora Fišera. 2019