Dekameron 2020

100 povídek současných spisovatelů, kteří své texty psali v době koronavirové pandemie, podobně, jako si v renesančním Dekameronu Giovanniho Boccaccia vyprávěli jeho hrdinové 100 příběhů při epidemii moru.

 • Rok vydání: 2020
 • Napsáno: 2020
 • Stran: 411
 • Žánr: sborník povídek 83 autorů
 • Editor: Lydie Romanská
 • Ilustrace na obálce: Jan Gabler
 • Nakladatel: nakladatelství Bondy, Praha
 • Náklad: /
 • ISBN 978-80-88-073567
 • Poznámka 1: Kniha vznikla z iniciativy Obce spisovatelů České republiky.
 • Poznámka 2: Autoři své texty psali bez nároku na honorář.

 

 

Tuto knihu věnujeme všem, kteří léčili, sloužili v nemocnicích, v ústavech pro seniory a postižené, vyráběli a zajišťovali ochranné pomůcky, pomáhali, starali se o pořádek a každodenní chod života ve změněných podmínkách, rozhodovali, aniž bylo cokoli jisté…

Obec spisovatelů České republiky

.

Povídky vybrala a uspořádala místopředsedkyně Obce spisovatelů, básnířka a spisovatelka Lydie Romanská

První desítka povídek se odehrává 12. 3. 2020, kdy byl v ČR vyhlášen nouzový stav.
Druhá desítka povídek – 13. 3. 2020 – zákaz vycestování z republiky
Třetí desítka povídek – 14. 3. 2020 – uzavírají se veškeré obchody až na výjimky
Čtvrtá desítka povídek – 16. 3. 2020 – zákaz volného pohybu osob na veřejnosti
Pátá desítka povídek – 18. 3. 2020 – nařízení nosit na obličeji ochranné prostředky
Šestá desítka povídek – 19. 3. 2020 – zákaz pohybu mimo bydliště
Sedmá desítka povídek – 21. 3. 2020 – překročena tisícová hranice v počtu nakažených
Osmá desítka povídek – 22. 3. 2020 – první mrtvý na onemocnění koronavirem
Devátá desítka povídek – 24. 3. 2020 – pohyb venku je možný jen v počtu dvou (kromě rodin)
Desátá desítka povídek – 31. 3. 2020 – povinná karanténa pro návraty osob z ciziny

Povídka Ivony Březinové Privilegovaní se vypráví v Deváté desítce knihy (s. 358 – 361).