Rozhovory 1997

 

Volfová, Miroslava. „Nikdy předem nevím, jak se všechno vyvine,“ říká Ivona Březinová. In: ABC č.2/1997, s.35.

ABC_rozhovor_c2_1997s35